Undgå hærværk og tyveri med overvågning fra dkkamera.dk

By:

Vores boligforening består af en række ejendomme, som deler en fælles gård. I gården forefindes diverse faciliteter, som skal være til glæde og gavn for beboerne og de butikker, som lejer sig ind i stueetagen. Disse faciliteter tæller blandt andet cykel- og barnevogns skure, et interimistisk cykel værksted, et redskabsskur med materialer til fejning og snerydning af gården samt værktøj, som vi anvender i forbindelse med vore arbejdsweekender én gang i kvartalet, samt selvfølgelig diverse former for affalds containere (husholdnings affald, batterier, pap og papir) og et storskraldsrum. Vi har i fællesskab besluttet, at gården er fælles ansvar, og at alle bør være opmærksomme på at lukke porten ordentligt efter sig, så vi slipper for ubudne gæster.

Desværre kan man jo aldrig gardere sig 100% imod den slags, og da butikkerne ofte har vare indlevering, hvor leverandørerne er lidt for gode til at sætte ting i klemme i porten mens de bærer varer ind, smutter uvedkommende personer ofte med ind og har herefter frit spil i gården. Derfor har vi desværre oplevet såvel hærværk gårdens inventar og beboernes ejendele som tyveri af samme – og vi har haft flere indbrudsforsøg i beboernes egne hjem, fordi der pludselig var nem adgang til køkkentrapperne.

Derfor har vi installeret videoovervågning, som dækker hele gårdarealet og indgangspartiet ved porten. Vi gør ved skiltning klart og tydeligt opmærksom på, at der er opsat overvågning af området, og satser på en afskrækkende effekt. Men det er klart, at vi står bedre i en opklaringssituation, hvis vi har dokumentation.

Vi købte vore overvågningskameraer hos dkkamera.dk, hvor vi fandt et stort udvalg af kameraer til overvågning. Vi kunne vælge imellem analoge og digitale overvågningssystemer, overvågningskamera med infrarødt lys, som egner sig perfekt til overvågning om natten, og trådløs overvågning. Hos dkkamera.dk finder du masser af billige overvågningskameraer, og helt sikkert også et overvågningssystem, som passer til dine behov.

Posted in: Overvågning